Scientology, de Vrijheid van Meningsuiting en de Rechtspraak

In het verleden heb ik al eerder over Scientology geschreven, en het moge inmiddels duidelijk zijn waarom deze levensovertuiging (….) in mijn ogen niets anders is dan een verkapt spiritueel pyramidespel waarvan op zijn minst een aantal van de leidinggevenden zich te buiten gaat aan machtsmisbruik, uitbuiting, misbruik van het gerechtelijk apparaat, manipulatie en sektarisch gedrag in het algemeen. Dat mag ik zeggen en schrijven in dit land, omdat het mijn persoonlijke mening is. Die mening heb ik gevormd op basis van mijn eigen ervaringen , maar vooral ook door mij te informeren en na te denken over wat die informatie die zo vrijelijk beschikbaar is op het internet lijkt te impliceren.

Ook mijn betrokkenheid bij Anonymous (de organisatie die geen organisatie is maar een los verbond van gelijkgestemden) moge inmiddels bekend zijn. Hoewel je dus eigenlijk niet van betrokkenheid kan spreken omdat er in wezen niets is om betrokken bij te zijn, behalve dan het idee achter Anonymous.

A Nebraska man has been sentenced to a year in federal prison for his role in a cyber attack on the Church of Scientology’s websites two years ago.

Brian Thomas Mettenbrink, of Grand Island, Neb., was also ordered Monday to pay $20,000 in restitution and serve a year on supervised release after he gets out of prison. The cyber attack was orchestrated by an underground group that calls itself “Anonymous” and protests the Church of Scientology, accusing it of Internet censorship. Mettenbrink admitted being a member and pleaded guilty in February to a misdemeanour charge of unauthorized access of a protected computer.

U.S. District Judge Gary Feess says the cyber attack had “a sense of hate crime.”

Bron

Een jaar gevangenisstraf en $20.000 boete, wegens het platleggen van de website van Scientology . Ik ben godverdomme bijna bang om ze te linken want straks komt er net een bezoeker via mijn site op die van de COS, gaat de server plat en heb ik het gedaan. Niet om hypocriet te zijn verder, die zogenaamde underground organisatie ‘Anonymous’ (waar ik dus  niet bij hoor omdat er niets is om bij te horen, er is geen organisatie, er zijn geen leiders, geen plan, geen agenda, geen leden..) is in mijn ogen te ver gegaan in het geval van een DOS aanval op de website van mijn sektarische ‘vriendjes’ . Niet omdat de website plat ging maar omdat het zinloos is en omdat het toch een onhaalbare strijd is. De tegenstanders van Scientology zouden zich naar mijn mening op een andere manier moeten uiten, en dat is juist de kracht en de oorsprong van Anonymous. Een groep mensen die elkaar niet kent, op geen enkele manier met elkaar verbonden is behalve dan door een zwart gevoel voor humor en een weerzin tegen Scientology. De protesten van Anonymous (gemaskerd en wel) zijn over de hele wereld bekend geraakt, hebben het nieuws gehaald en veel meer voor de bewustwording weten te bereiken van wat Scientology is en waar ze eigenlijk voor staan ( ook : waar ze vanaf komen en nog belangrijker waar ze wat mij betreft naar toe gaan..) dan een website die een paar dagen plat ligt.

Deze rechtszaak (en de uitkomst) vormen bijna een archetypisch voorbeeld van hoe Scientology tegenstanders de mond probeert te snoeren. Aanklagen, aanklagen en blijven aanklagen totdat de andere partij schuld bekend en veroordeeld is, of wachten tot duidelijk is dat het een verloren zaak is en dan op het laatste moment de aanklacht intrekken.Deze Anon is dom geweest, heel erg dom. Niet alleen omdat hij mee deed aan de attack , maar ook omdat hij godverdomme te stom was om wat proxy servers uit fucking Rusland, China of Afrika te gebruiken. Dan was hij er waarschijnlijk nog mee weg gekomen ook, als je maar weet wat je doet. Sukkel. Ik vind een jaar gevangenisstraf en $20.000 overigens wel behoorlijk buitenproportioneel, maar goed. Amerikaanse wetgeving enzo.

 In Nederland heeft deze tactiek voor Scientology een behoorlijke tegenslag weten te bezorgen, met dank aan de vasthoudendheid van Karin Spaink en Xs4all. In 1996 werd Spaink door Scientology aangeklaagd wegens de publicatie van de zogeheten O.T. levels (Operating Thetan) op haar website.  Deze OT’s vormen als het ware een initiatie voor het  hoger gelegen niveau binnen de organisatie, en het kost in de praktijk veel geld om deze te mogen lezen en te kunnen toepassen (dat is wat de critici waaronder ik zelf denken, Scientology is uiteraard van mening dat het anders zit). Scientology claimt het auteursrecht op deze teksten, en verbiedt iedere vorm van publicatie van de heilige geschriften die de kern van hun geloof vormen. Denk daar eens goed over na.

Volgens een anonieme (en helaas : onbetrouwbare bron) kost het in Amerika om precies te zijn $277.010 om alle OT’s af te kunnen/mogen werken. Denk daar ook eens goed over na. Ik heb meerdere prijslijsten zien rondzweven, sommige iets lager en een fors aantal een stuk hoger maar bijna $280.000 leek mij een mooi gemiddelde.

De rechtszaak tegen Spaink liep uit op een deceptie voor Scientology, Spaink werd vrijgesproken van auteursrechtenschending. In 1999 werd na een bodemprocedure deze uitspraak nogmaals bekrachtigd, en in 2003 oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat

het voor een deel om niet rechtmatig openbaar gemaakte werken gaat. Maar het Hof is van oordeel dat het recht op informatievrijheid, zoals gewaarborgd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in deze zaak zwaarder moet wegen dan het auteursrecht van de Scientology. Ook de providers die ‘slechts technische faciliteiten verschaffen om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken’, kon geen inbreuk op het auteursrecht verweten worden. In hoger beroep werden alle vorderingen tegen Karin Spaink en de providers afgewezen.

Bron

Scientology ging in cassatie, maar

Advocaat-generaal en auteursrechtspecialist Feer Verkade adviseerde de Hoge Raad op 18 maart 2005 om het cassatieberoep van de Scientology te verwerpen. Op 24 juni 2005 verklaarde Scientology echter haar cassatieberoep te willen intrekken, omdat de betekenis van het bestreden arrest “voor de situatie in andere landen” onvoldoende “wezenlijke betekenis had”. De providers en Spaink hebben daarop verklaard niet met die intrekking in te stemmen; zij achtten het verzoek tot intrekking te laat gedaan en in strijd met een goede procesorde. Advocaat-generaal Verkade adviseerde de Hoge Raad vervolgens om, ondanks dat Scientology volgens hem het beroep zou moeten kunnen intrekken en daarmee het beroep zou moeten worden verworpen, toch zodanige inhoudelijke overwegingen in het arrest op te nemen “als de Hoge Raad, met het oog op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, dan wel gelet op het belang voor de praktijk, dienstig zal oordelen”. De Hoge Raad volstond op 16 december 2005 echter met verwerping van het cassatieberoep en wijdde niet nog inhoudelijke overwegingen aan de zaak.

Bron

Let wel, een uitspraak van de Hoge Raad zou gezorgd hebben voor bindende jurisprudentie. Wat zou de echte reden zijn voor het intrekken van het cassatieberoep?

Je vind de verschillende OT’s terug door te klikken op de tag/link  ‘Scientology‘ , omdat ik van mening ben dat het hier om een gevaarlijke organisatie gaat die geen enkele andere doelen kent dan wereld dominatie en financieel gewin. Ze verschuilen zich in mijn ogen achter de dekmantel van een nepreligie, die gebaseerd is op de geschriften van een Science Fiction schrijver die alles behalve een verlicht persoon was.

Vergelijk dit :Some eighty-odd million years ago Earth time (it actually dates at 78,395,042
but dates are a bit superfluous with this material) plans were drawn by a
group outside the MEST universe for the eventual takeover of a good portion of
this universe.  Not a particularly large nor imaginative crew, their exterior
perspective, however, gives them considerable advantage over the time-bound
beings of the MEST universe.  Borrowing from earlier operations such as
Helatrobus, they conceived an ongoing implant, some portions of which have been
fairly faithfully rendered in parts of the Bible.  This implant, laid in by
carefully controlled genetic mutation at Incident Two of OT III and
periodically reinforced by controlled historic events since then, makes it
effectively impossible for beings on the more heavily affected planets such as
Earth to become free.  It causes progressive genetic “evolution” that gives the
subject population greater and greater susceptibility to the telepathic
impingement and direction of the controllers.  In its final stage the
progression becomes almost geometric, and it is this final stage that we are
rapidly approaching.

Another aspect of this GE-line implant is that the body becomes in effect a
sort of theta trap that kicks in heavily on the being should he attempt to
expand his horizons beyond that of pure physical universe reality.  There can
be temporary key-outs which we have all experienced in varying degrees, but
until this area is handled it can honestly be said that there is no hope for
continued expansion.  The good news is that once this is run out.  Expansion
becomes rather effortless and almost automatic.

No doubt you are familiar with the Revelations section of the Bible where
various events are predicted.  Also mentioned is a brief period of time in
which an arch-enemy of Christ, referred to as the anti-Christ, will reign and
his opinions will have sway.  All this makes for very fantastic, entertaining
reading but there is truth in it.  This anti-Christ represents the forces of
Lucifer (literally, the “light bearers” or “light bringer”), Lucifer being a
mythical representation of the forces of enlightenment, the Galactic
Confederacy.  My mission could be said to fulfill the Biblical promise
represented by this brief anti-Christ period.  During this period there is a
fleeting opportunity for the whole scenario to be effectively derailed, which
would make it impossible for the mass Marcabian landing (Second Coming) to take
place.  The Second Coming is designed, among other things, to trigger a rapid
series of destructive events.

(Dit komt dus rechtstreeks uit OT VIII , het hoogste level. Ik vraag mij af of je dan ook nog een nieuwe skill en spellpoints krijgt overigens)

voor de grap eens met

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;  het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt. ’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. ’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

De eerste tekst is geschreven door een professionele Science Fiction schrijver in het midden van de vorige eeuw, en de tweede is gebaseerd op de mythologische overlevering van ongeletterde schaapherders en niet meer dan 6000 jaar oud volgens de creationisten. Het is ironisch, maar ik vind de tweede persoonlijk beter. Daar, ik zei iets positiefs over het Christendom.

Ron L. Hubbard (zeg maar de Jezus van $cientology) heeft in hetzelfde document nog iets te zeggen over die andere Jezus dat ik jullie niet wil onthouden :

For those of you whose Christian toes I may have stepped on, let me take the
opportunity to disabuse you of some lovely myths.  For instance, the historic
Jesus was not nearly the sainted figure has been made out to be.  In addition
to being a lover of young boys and men, he was given to uncontrollable bursts of
temper and hatred that belied the general message of love, understanding and
other typical Marcab PR.  You have only to look at the history his teachings
inspired to see where it all inevitably leads. It is historic fact and yet man
still clings to the ideal, so deep and insidious is the biologic implanting
.

Ok, we zijn er nu achter : Jezus was katholiek! (moet ik die nog uitleggen? nee toch?)

Anyway, in het kader van de vrijheid van informatie heb ik de teksten allemaal overgenomen ter bestudering. Ik vind het belangrijk dat deze organisatie kritisch bekeken zal worden door iedereen met een gezond verstand. In mijn ogen is Scientology (ik kan het niet vaak genoeg benadrukken) een gevaarlijke sekte die door de mazen van de wetgeving probeert te glippen onder een religieuze dekmantel, en dat dient uit alle macht voorkomen te worden.

Mocht je je willen verdiepen in de Bijbel , Koran of Hindoeisme dan kan je op deze links klikken om hun heilige geschriften in te zien. Zoals dat hoort, gratis en voor iedereen toegankelijk.

Met dank aan de makers van South Park, die het verhaal beter weten te vertellen dan ik dat kan. Hilarischer vooral. De hele episode kan je hier nakijken : http://www.southpark.nl/guide/episodes/912/