Ik (her)opende mijn derde oog…

..en wat ik zag zal je verbazen! Therapeuten van over de hele wereld proberen achter zijn geheim te komen maar als je hier de white paper download kan je meteen zelf aan de slag!!!

Do not try this at home. Do not try this at all, zelfs.
En lees vooral “Over dit blog en de auteur” nog even als je dat nog niet gelezen mocht hebben.

Ogen dicht. Geest open.

De woorden stromen als de druppels van een rivier door mijn hoofd, ik probeer ze te grijpen maar besef al snel dat het volledig tevergeefs is. Ik bevind mij op een plek waar woorden tekortschieten, waar ze in het spotlicht verschrompelen tot een armzalig surrogaat van de werkelijkheid die ze pogen te omschrijven. Nee, hic sunt dracones. Draken die alle vormen van betekenis voorbij zijn.

Nou ja, draken.. caleidoscopen. Geometrische patronen. Beelden die zichzelf opbouwen als hologrammen vanuit een eenzaam klein lichtpuntje dat als een singulariteit achter mijn gesloten ogen opbloeit. Hoewel mijn ogen dicht zijn zie ik meer dan ooit tevoren, ik zweef en zwem in volledige verwondering door de meest prachtige patronen en lichtschakeringen zonder mijzelf ook maar voor een seconde te verliezen. Tijd verliest zijn contextuele waarde terwijl ik mij wentel in de visioenen die mijn brein in zijn verruimde toestand moeiteloos aan mij weet voor te schotelen.

Ogen open. Geest in rust.

Even focus ik mijzelf weer en open mijn ogen terwijl ik de beelden van mijn derde oog even laat voor wat ze zijn. De frisse nachtlucht draagt een voorzichtige belofte van de winter met haar mee en streelt mijn wangen zachtjes. Er borrelt een diepe lach op vanuit mijn buik die ik niet in kan houden en weldra rol ik gierend van de lach over het gras. Midden in een globale pandemie in het holst van de nacht ldoor bos en weilanden gaan wandelen terwijl de drieletterige Soma door mijn aderen giert is zó erg iets voor mij..… Lees gerust door

Red de Paddo


We’re playing with half a deck as long as we tolerate that the cardinals of government and science should dictate where human curiousity can legitimately send its attention and where it can not. It’s an essentially preposterous situation. It is essentially a civil rights issue, because what we’re talking about here is the repression of a religious sensibility. In fact, not a religious sensibility, the religious sensibility. Not built on some con game spun out by eunichs, but based on the symbiotic relationship that was in place for our species for fifty thousand years before the advent of history, writing, priestcraft and propaganda. So it’s a clarion call to recover a birthright.

Terence Mckenna , “Non-Ordinary States Through Vision Plants” (1988)

Fuck you! kabinet Balkende, fuck you Ab Klink en fuck you Hirsch Balin, fuck you!!!! Er is  in dit land een grondrecht en dat heet “vrijheid van godsdienst” en niet “vrijheid van de door de staat goedgekeurde godsdiensten”. Nou ja, dat hadden we dus. Niet alleen dat grondrecht is mij ontnomen, maar de ministers van volksgezondheid en justitie hebben in hun oneindige wijsheid besloten dat men ALLE rapporten van speciaal daarvoor ingehuurde experts (kosten : enkele tonnen….) maar gewoon naast zich gaat leggen omdat een goede christenhond met de bijbel in de hand nu eenmaal meer kennis van zaken heeft dan een expert. Blijkbaar..
Ik citeer even uit het rapport van Cam :
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft in 2007 op verzoek van Minister Klink een vernieuwd onderzoek gedaan naar de risico’s van Paddo’s. [7] De minister vroeg deze commissie van experts om dit maal specifiek te kijken naar het onvoorspelbare karakter van paddo’s in samenhang met de hallucinogene werking. Het rapport is veel uitgebreider dan het rapport in 2000. De CAM schat de risico’s niet significant anders in dan in het risicoschattingsrapport paddo’s 2000: de risico’s worden zelfs iets lager ingeschat dan in 2000.Lees gerust door

RE: Evolutie

Terence McKenna is al sinds de jaren ’90 een held van mij geweest, ik heb ook verschillende boeken van hem in mijn kast staan. Ik zou veel over beste man kunnen schrijven (en ga dat op een goede dag misschien ook nog wel eens doen), maar voor nu volsta ik even met deze post..

If the truth can be told so as to be understood, it will be believed…

Human history represents such a radical break with the natural systems of biological organization that preceded it, that it must be the response to a kind of attractor, or dwell point that lies ahead in the temporal dimension.


Persistently Western religions have integrated into their theologies the notion of a kind of end of the world, and I think that a lot of psychedelic experimentation sort of confirms this intuition, I mean, it isn’t going to happen according to any of the scenarios of orthodox religion, but the basic intuition, that the universe seeks closure in a kind of omega point of transcendance, is confirmed, it’s almost as though this object in hyperspace, glittering in hyperspace, throws off reflections of itself, which actually ricochet into the past, illuminating this mystic, inspiring that saint or visionary, and that out of these fragmentary glimpses of eternity we can build a kind of map, of not only the past of the universe, and the evolutionary egression into novelty, but a kind of map of the future, this is what shamanism is always been about, a shaman is someone who has been to the end, it’s someone who knows how the world really works, and knowing how the world really works means to have risen outside, above, beyond the dimensions of ordinary space, time, and casuistry, and actually seen the wiring under the board, stepped outside the confines of learned culture and learned and embedded language, into the domain of what Wittgenstein called “the unspeakable,”

the transcendental presense of the other,

which can be absanctioned, in various ways, to yield systems of knowledge which can be brought back into ordinary social space for the good of the community, so in the context of ninety percent of human culture, the shaman has been the agent of evolution, because the shaman learns the techniques to go between ordinary reality and the domain of the ideas, this higher dimensional continuum that is somehow parallel to us, available to us, and yet ordinarily occluded by cultural convention out of fear of the mystery I believe, and what shamans are, I believe, are people who have been able to de-condition themselves from the community’s instinctual distrust of the mystery, and to go into it, to go into this bewildering higher dimension, and gain knowledge, recover the jewel lost at the beginning of time, to save souls, cure, commune with the ancestors and so forth and so on.… Lees gerust door