Red de Paddo


We’re playing with half a deck as long as we tolerate that the cardinals of government and science should dictate where human curiousity can legitimately send its attention and where it can not. It’s an essentially preposterous situation. It is essentially a civil rights issue, because what we’re talking about here is the repression of a religious sensibility. In fact, not a religious sensibility, the religious sensibility. Not built on some con game spun out by eunichs, but based on the symbiotic relationship that was in place for our species for fifty thousand years before the advent of history, writing, priestcraft and propaganda. So it’s a clarion call to recover a birthright.

Terence Mckenna , “Non-Ordinary States Through Vision Plants” (1988)

Fuck you! kabinet Balkende, fuck you Ab Klink en fuck you Hirsch Balin, fuck you!!!! Er is  in dit land een grondrecht en dat heet “vrijheid van godsdienst” en niet “vrijheid van de door de staat goedgekeurde godsdiensten”. Nou ja, dat hadden we dus. Niet alleen dat grondrecht is mij ontnomen, maar de ministers van volksgezondheid en justitie hebben in hun oneindige wijsheid besloten dat men ALLE rapporten van speciaal daarvoor ingehuurde experts (kosten : enkele tonnen….) maar gewoon naast zich gaat leggen omdat een goede christenhond met de bijbel in de hand nu eenmaal meer kennis van zaken heeft dan een expert. Blijkbaar..
Ik citeer even uit het rapport van Cam :
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft in 2007 op verzoek van Minister Klink een vernieuwd onderzoek gedaan naar de risico’s van Paddo’s. [7] De minister vroeg deze commissie van experts om dit maal specifiek te kijken naar het onvoorspelbare karakter van paddo’s in samenhang met de hallucinogene werking. Het rapport is veel uitgebreider dan het rapport in 2000. De CAM schat de risico’s niet significant anders in dan in het risicoschattingsrapport paddo’s 2000: de risico’s worden zelfs iets lager ingeschat dan in 2000. Het CAM noemt Paddo’s “een relatief onschadelijk alternatief voor zwaardere hallucinogenen” Uiteindelijk komt de risico-score 2007 op 8.5 t.o.v. 9.2 in 2000:

* Gezondheid individu: geen risico
* Volksgezondheid/samenleving: gering risico
* Openbare orde en veiligheid: gering risico
* Criminele betrokkenheid: geen risico

“In vergelijking met andere middelen waarvoor het CAM risicoschattingen heeft uitgevoerd (MBDB, MTA, PMMA, ketamine en GHB), scoren de paddo’s relatief laag op de risicoschaal.”

Het CAM adviseert tegen een verbod op Paddo’s omdat:

* smartshops paddo’s mogelijk door meer risicovolle producten vervangen.
* Het leidt tot het verschijnen van paddo’s in tabletten, die op XTC tabletten lijken (Paddopillen)
* Gebruikers paddo’s zouden gaan plukken in de natuur, met het gevaar op het per ongeluk innemen van giftige paddenstoelen. (verwisseling)
* Gebruikers zouden kunnen overstappen op andere drugs, welke mogelijk meer risicovol zijn en die aantrekkelijker kunnen zijn vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan.
* Het verbieden van hallucinogene paddo’s, ook voor de tevreden gebruikers, lijkt een onevenredig zwaar middel in verhouding tot de overlast en schade die ontstaat door het bestaande gebruik.
* Handhaving van een verbod brengt kosten met zich mee.

De CAM meent dat de meeste winst te behalen is met goed voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor gebruikers, inclusief materiaal voor buitenlandse toeristen in de moedertaal. Ook adviseert het CAM om de dosis te verkleinen naar maximaal 10-15 gram verse paddo’s per verpakkingseenheid.

Duidelijk een stof die op lijst 1 van de opiumwetgeving geplaatst dient te worden, mits je een vuile christenhond bent uiteraard..Ik wacht met spanning op de dag waarop een totaal verbod op alcohol uitgevaardigd gaat worden in ieder geval.

Ik zal in ieder geval zelf blijven kweken,niet omdat ik zo zwaar de behoefte voel om een hallucinogene drugs tot mij te nemen maar omdat ik de beslissing om dat al dan niet te doen graag ZELF zou willen nemen.

Red de Paddo! Stuur een brief naar de Tweede Kamer.

They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty or security
Benjamin Franklin