God is liefde

De titel van deze post zal bij mensen die dit blog regelmatig lezen waarschijnlijk op z’n minst voor een opgetrokken wenkbrauw zorgen. Toch wil ik hem graag nog even herhalen:

GOD IS LIEFDE

Jamaarjamaarjamaarjamaar pentagrammen,donker,atheïst?

Laat ik duidelijk zijn, ik ben geen Christen. Ik ben van RK komaf, gezegend met prachtige doopnamen (nog bedankt he, pap/mam !) en heb tot aan mijn Vormsel braaf de katholieke overgangsriten gevolgd. Op mijn 15e heb ik mij van het geloof afgekeerd, niet (alleen) vanwege de pubertijd maar ook vanwege het onrustmakende gevoel dat er iets niet klopte. Het instituut van de Kerk (of dat nu RK of een protestantse splinterbeweging is) is in mijn ogen, op basis van mijn weloverwogen -en ik durf zelfs te stellen-   goed geïnformeerde en onderbouwde mening verkeerd, en leidt mensen eerder in verkoring dan naar het beloofde land.

Ik weet dat ik mij regelmatig negatief,kleinerend en kwetsend uit laat over het Christendom. Dat is opzettelijk, maar ik ben in werkelijkheid alles behalve een atheïst; hoewel het voor veel mensen (vooral voor de devote volgelingen van Arbahamistische godsdiensten) op hetzelfde neer komt. Mijn persoonlijke geloofsovertuiging is een verzameling van alle dingen die ik zelf ervaren heb en de boeken die ik gelezen heb, de gesprekken die ik gevoerd heb. In mijn ogen zou ieder individu zijn of haar eigen geloofsovertuiging moeten samenstellen, en niet blindelings een leider of stroming moeten volgen. Ja, Jezus had -net zoals laten we zeggen Boeddha,Ghandhi, Nietzsche, Mckenna en zo kan ik nog wel even doorgaan- een belangrijke boodschap die ieder mens zou moeten proberen te doorgronden. Helaas moet je die in de Bijbel voornamelijk tussen de regels door zien te lezen, aangezien de originele geschriften in de loop der tijd tot een zwaar gemythelogiseerde versie zijn verworden. 

Addressing the Queen and other guests at the Palace of Holyrood House, the Pontiff praised Britain’s fight against Hitler’s “atheist extremism”.

“Even in our own lifetimes we can recall how Britain and her leaders stood against a Nazi tyranny that wished to eradicate God from society and denied our common humanity to many, especially the Jews, who were thought unfit to live.

“As we reflect on the sobering lessons of atheist extremism of the 20th century, let us never forget how the exclusion of God, religion and virtue from public life leads ultimately to a truncated vision of man and of society and thus a reductive vision of a person and his destiny.”

Bron

Dit echter, is een volstrekt verwerpelijke uitspraak waar ik mij -idioot als ik ben- persoonlijk door aangevallen voel. Het is ook met afstand de meest foute uitspraak van een kerkelijk leider in 2010 (en ik heb mij eerder al erg boos gemaakt om een aantal van die prutsers), en dan ook nog rechtstreeks uit de mond van niemand minder dan Paus Benedic(k)tus (what’s in a name/..) XVI , een rechtstreekse opvolger van de Apostel Petrus en daarmee de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Tevens vertegenwoordiger/eindverantwoordelijke van en voor een  kerk die geen kans onbenut laat om de verschrikkelijke daden van een schrikbarend hoog aantal priesters te bagatelliseren en te wijten aan homoseksualiteit. Die man vind het blijkbaar moreel verantwoord om de ergst maakbare fout in een openbare uiting gewoon te maken : De Godwin.

Wat het nog veel fouter en ironischer maakt is hoe erg de ‘goede man’ (ja dat is sarcasme) er naast zit. Bij deze even een kort lijstje :

1/.  (en deze is laag) Benedictus heeft zelf bij de Hitler Jugend gezeten.

Het is een lage opmerking, omdat ik weet dat bewegingen als de Hitler Jugend op z’n zachtst gezegd niet aan vrijwillige deelname deden. Toch, laat het even bezinken in het kader van zijn eerdere uitspraken ; en vergeet niet dat wij in 2010 leven.

2/. Hitler was van RK komaf.

Tijdens zijn tienerjaren overleed zijn autoritaire vader maar dit ervoer hij eerder als een opluchting dan als een gemis; met zijn moeder had hij wel een sterke band. In zijn kinderjaren was hij, vooral door toedoen van zijn strenggelovige moeder, koorknaap en misdienaar in de lokale katholieke parochiekerk. Op de lagere school deed Hitler het niet slecht. Hij was een levendige schooljongen maar hij was niet goed in staat regelmatig te werken, iets dat hem zijn verdere leven parten zou blijven spelen. Dit maakte aanvankelijk voor de intelligente jongen weinig uit, maar zou hem tijdens de middelbare school opbreken.

Bron

Hij had een afkeer van het Christendom, maar de Nazi beweging deed er alles aan om het Christendom te ontdoen van de Joodse wortels. Op de gordel die bij het uniform hoorde stond ‘“Gott mit uns” ..

3/. De RK kerk heeft zelf in W.O.II niet echt schone handen weten te behouden.

Daar zijn verschillende  voorbeelden van te noemen. Zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de heldhaftige rol van een groot aantal katholieke priesters in diezelfde, verschrikkelijke oorlog. En de rol van -dat mag ook wel eens gezegd worden- van een fors aantal Duitse dienstplichtigen die konden kiezen tussen dienst nemen en de kogel, en alsnog hun leven in de waagschaal stelden om onschuldigen te helpen.

Wat ik hiermee bedoel te zeggen, is dat Benedictus hier volledig de plank misslaat. Blijkbaar is het almachtige geloof ook niet in staat om je te helpen afzijdig te blijven als het kwaad om je heen in de wereld aan het werk is.Het is in mijn ogen verkeerd, schadelijk zelfs om een systeem van normen en waarden te hanteren dat afhankelijk is van externe richtlijnen onder de dreiging van een ‘straf’. Dat is immers maar een flinterdun laagje van zogenaamde beschaving dat over de innerlijke draaikolk van primitieve angsten en lusten zit, een beschaving is in mijn geen ogen een oprechte beschaving zolang je het af moet dwingen. Zoals ieder klein kind en ieder dier laat zien : het is slechts angst voor de straf.

Atheïsten (eigenlijk : humanisten) zijn niets meer of minder dan de volgende stap in onze eigen ontwikkeling als soort. Zij menen geen Godsbeeld meer nodig te hebben om een puur en goed leven te kunnen leiden (dit zijn subjectieve benamingen), zij doen dat op basis van hun ‘ innerlijke overtuiging’ . Het goede doen op basis van pure Wil, zou je kunnen zeggen (met dank aan Aleister Crowley voor de inspiratie..)

Benedictus staat echter voor de laatste strompelingen van een sterk verouderd en beschadigd instituut dat weet dat haar dagen geteld zijn, en dan niet vanwege de wederkomst van Christus. Een stroming die wanhopig vast houdt aan de oude, beproefde tactiek van het afschuiven, de verantwoordelijkheid buiten zichzelf plaatsen en het veroordelen. En dat vind ik jammer, want hun grote inspirator wist het zo mooi te zeggen :

“God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem” (1 Johannes 4:16).

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:8)

Dat is de kern van het hele Christendom, samengevat in twee hele simpele regels die ontroerend en verlichtend zijn in hun eenvoud. Datgene wat sommige mensen god [sic] noemen, is te vinden in al het mooie, al het positieve en pure dat je om je heen ziet en zelf kan verspreiden, iedere dag opnieuw.

De wereld zou een mooiere en betere plek zijn als mensen zoals Benedictus zich aan deze simpele richtlijn zouden weten te houden.