Creationisme : de ontkrachting

Voor de mensen die géén zin hebben in veel te veel leeswerk : skip dit.

In haar oneindige goedheid heeft de werkgroep Creatie.info besloten dat het tijd was om voor eens en voor altijd af te rekenen met ‘de leugen van evolutie’. Men heeft, geloof het of niet, 95!!! stellingen weten te verzinnen die dit zouden moeten bewerkstelligen. 95!! kanttekeningen bij de evolutie theorie. Ik zou wensen dat men de Bijbel net zo kritisch benaderde, maar soit. Een kritische houding begint bij jezelf 🙂

Het onding is in pfd vorm hier te downloaden. Ik zou echter ik niet zijn, als ik niet de moeite had genomen om ook dit document even een kritische blik te gunnen. Om eerlijk te zijn verwacht ik niet dat mensen daadwerkelijk de moeite gaan nemen om alle 95 stellingen na te lezen,maar ik ben geschift genoeg om in ieder geval de eerste 25 stellingen tot mij te nemen en wat bronnen onderzoek te doen. Met de bronnen die de makers van de anti-these voor evolutie noemen ben ik zo klaar; ze noemen er geen één, zelfs niet de bijbel, ‘mijn duim’ of ‘gezond verstand’. Het ontbreken van laatstgenoemde bronvermelding verbaast mij totaal niet na het lezen van dit vod.
Ik link netjes naar mijn bronnen. Voor een hyperlink naar wat rest van mijn gezonde verstand verwijs ik je graag door naar de Lsd dealer om de hoek 🙂

1:/ De verandering van levende wezens verdergaand dan hun soortgrens (macro-evolutie) door de vorming van nieuwsoortige organen of structuren werd nog nooit waargenomen en is absoluut onbewezen.

Goh. Hangt er vanaf welke bril je opzet lijkt mij. Hm, die site is misschien een tikkeltje bevooroordeeld gezien de url. Laten we eens kijken wat een (op z’n minst semi-) objectieve bron daarover te melden heeft dan. Oh.. OEPS!

2/.Onderzoek brengt steeds meer onsystematisch verdeelde kenmerken van levende wezens aan het licht, zodat de hypothese van een stamboom van de soorten als weerlegd moet worden beschouwd.

Ehm. Volgens mij lezen deze mensen echt compleet andere biologie boeken dat ik ooit heb gelezen, en in ieder geval compleet andere websites.

3/. Voor de opbouw van niet reduceerbaar complexe systemen, zoals zij in de levende wezens voorkomen, is geen mechanisme bekend.

Iemand heeft nog geen notie genomen van het chaotische gedrag binnen complexe systemen. zonde (haha), er is zelfs een prachtige grafische weergave van die precies laat zien waar het om draait.

4/. In ongeveer 19 miljoen wetenschappelijke publicaties werden van 453.732 gedocumenteerde mutaties slechts 186 als voordelig ingedeeld, waarbij bij geen enkele een toename van genetische informatie plaatsvond.

Hele mooie zin. Prachtig. 99% van alle statistieken zijn onzin. Nog beter: uitgaande van de juiste stelling kan je aan de hand van statistieken ALLES onderbouwen. Wat is in vredesnaam “een toename van genetische informatie”? Een uitbreiding van het DNA? Meer chromosomen? Los van het feit dat we het hier opeens hebben over micro-evolutie (allang bewezen aan de hand van fucking fruitvliegjes, of all things) is dit geen ontkrachting van macro-evolutie te noemen. Het verschil tussen de resten van ééncelligen die wij gevonden hebben en de mens is niet groot genoeg?

5/.De bekende evolutiemechanismen mutatie, selectie, genoverdracht, combinatie van gensegmenten, genduplicatie en andere factoren zijn niet toereikend om nieuwe bouwplannen en functies te verklaren.

Er is dus, volgens stelling 4 géén toename in genetische informatie (…) maar nu is er opeens wel sprake van ‘nieuwe bouwplannen’. Nu wil ik niet lullig zijn, maar staat niet in de Bijbel dat god zijn handen van de schepping heeft afgetrokken? Dus waar komen die ‘nieuwe bouwplannen’ dán precies vanaf?

6/. De werkverdeling en wederzijdse afhankelijkheid van vele planten- en diersoorten in een ecosysteem (biodiversiteit) weerspreekt de voorstelling van een stapsgewijs ontstaan.

Wat? Huh? Dit is juist een peiler onder de werking van evolutie! De soorten zijn stapsgewijs (vaak letterlijk!) naar elkaar toegegroeid..het is echt niet te geloven, hebben de schrijvers van dit pamflet ooit wel eens een ander boek over de schepping gelezen dan de Bijbel?

7/. Symbiose en slaafs gedrag van verschillende planten en dieren kunnen middels de bekende mechanismen van evolutie niet verklaard worden.

Het is zwak om Richard Dawkins te quoten, maar ik kan het even niet laten (en de goede man is, behalve een overtuig(en)d(e) atheïst ook een bioloog : The selfish gene spreekt dit ronduit tegen. Goh, een partnerschap waar beide partijen een voordeel aan ontlenen. Nee, volstrekt onlogisch dat beide partijen in deze deal dusdanig evolueren dat ze er een voordeel aan ontlenen om een ander voordeel te kunnen benutten.
Ik heb het idee dat deze mensen niet eens probeerden om er een serieuze ontkrachting van te maken..

8/.Meer dan 3.000 kunstmatige mutaties bij de vruchtvlieg Drosophila melanogaster sinds 1908 hebben geen nieuwe, voordelige bouwplannen tot stand gebracht; de vruchtvlieg bleef altijd een vruchtvlieg.

Ok, de schrijvers zijn niet alleen slecht in lezen, een oorspronkelijke gedachte is hen (naast eh, gezond verstand?) ook vreemd. Een vruchtvlieg? WTF? Dat beest heet, in goed Nederlandsch, een fucking fruitvlieg. Damn. Dat krijg je als je deze goed overwogen stellingen rechtstreeks door google uit het engels laat vertalen. Beter goed gejat dan slecht verzonnen? Oh wacht, het bronmateriaal was al niet echt bijster goed om mee te beginnen geloof ik. En nee, ik doel voor de verandering eens niet op de Bijbel maar op de site waar men dit overduidelijk van gejat heeft..
Nee, er is op 111 jaar tijd geen ‘nieuw bouwplan’ uit komen rollen. En wat is 111 jaar op evolutionaire schaal? Nog geen milliseconde. Hint : evolutie duurt miljarden jaren, dat is een iets andere schaal dan die lullige zes dagen die god nodig gehad zou hebben. 111 jaar is niets. En negeer het feit dat dit micro evolutie is. Negeer dat deze vliegjes wel andere genetische eigenschappen doorgaven die kenmerkend werden voor die stam. Negeer het allemaal, stop je vingers in je oren terwijl je ‘nanananaaaaaa’ roept en ga door naar punt 9 :

9/.In toenemende mate blijkt, dat grote delen van het zogenaamde Junk-DNA, die men tot voor kort als “evolutionair afval” omschreef, wel degelijk bepaalde functies vervullen.

LOL. Eerst even inlezen , vrolijke vrienden. De term junk-DNA is misleidend en stamt uit een tijd dat men nog niet genoeg inzicht had in de werking van DNA. Dat zit inmiddels wel anders, echt waar hoor!
OMG. De wetenschap heeft haar mening bijgesteld op basis van, je weet wel, nieuwe feiten. Dat zouden de schrijvers van dit vod ook dringend eens moeten gaan doen.

10./Nieuwe onderzoeken maken aannemelijk, dat zogenaamde pseudogenen, die lange tijd als functieloos beschouwd werden, wel bepaalde functies hebben.

Oh comeon, ze wilden zó graag de honderd halen (niet gelukt).. zie punt negen, vul ‘pseudo-genen’ in waar junk DNA staat en het klopt weer.

11/.De hoop in homeotische genen (stuurgenen) de sleutelgenen voor macro-evolutionaire processen gevonden te hebben, bleef onvervuld.
Mijn hoop op de komst van Sinterklaas bleef vorig jaar ook onvervuld. Er zijn genoeg andere factoren die macro evolutie vorm kunnen geven, de meeste zijn externe (omgevings) factoren.

12/.Rudimentaire organen (halfklare of functieloze) organen zijn geen waardeloze overblijfselen van een ontwikkeling naar boven: De meeste van deze organen hebben een concreet nut, andere tonen degeneratie.

Ehm. ‘andere tonen degeneratie’. Dat lijkt mij eigenlijk verdacht bij ‘waardeloze overblijfselen van een ontwikkeling naar boven’ te horen. Ze ontkrachten hun eigen stelling!

en dan nu ter afwisseling even een plaatje voor de niet-lezers :

en nu weer verder :

13/.Hoewel het biogenetisch principe van Ernst Haeckel (1834–1919) reeds gedurende zijn leven als vervalsing werd ontmaskerd, vindt men het tegenwoordig nog in veel schoolboeken!

Een uitroepteken!! Erg belangrijk dus!!!
Oh. Andere context zeg je? Damn.
Hoewel, het onderwijzen van weerlegde theorieën (ter leering ende vermaeck) is an sich uiteraard een slechte zaak. Maar dit ontkracht de evolutie theorie in welk opzicht? (vraagteken, dus belangrijk!) Het is een statement, dat wel! Met een uitroepteken! Want dan zien mensen misschien niet dat het niet relevant is!! Ik hoop dat ik er mee weg kom!!!!

Nee!!!!

!!

!

14In veel schoolboeken worden getalsmatige veranderingen in de populaties van de peper- en zoutvlinder als voorbeeld voor evolutie beschreven. Hierbij kan niet eens van micro-evolutie gesproken worden.

Ze geven geen bron, maar ik neem even aan dat dit een geldige stelling is. Gewoon, voor de lol. Ik zie zelf ook niet persé in waarom micro evolutie van kracht zou zijn in relatie tot de populatie van een stam, lijkt mij eerder een geval van natuurlijke selectie. Iets dat, jawel, als proces wel degelijk vorm heeft gegeven aan de evolutie. Dat wil niet zeggen dat alle onderdelen binnen dat proces van natuurlijke selectie terug te voeren zijn op evolutie. Het werkt eerder andersom lijkt mij. Bewijzen voor micro evolutie? Die zijn er zat. Zoals , bijvoorbeeld, laten we zeggen..het fokken van honden of alle andere willekeurige huisdieren? Oh ja, goed voorbeeld.

15Alle DDT-resistente insecten zijn genetische varianten, die altijd al hebben bestaan en die altijd al tegen dit insecticide bestand waren.
Ah ok. Ik neem dit gewoon even voor waar aan, bronnen zijn niet makkelijk te vinden over dit onderwerp. En dit pleit tegen de evolutie theorie omdat? Iemand een foute aanname maakte en dit als onderbouwing van de evolutie theorie zag? Fuck, zonder foute aannames zouden we nooit een bijbel gehad hebben, daar wel eens over nagedacht?

16Het feit, dat bacteriën tegen antibiotica resistent kunnen worden, is geen voorbeeld voor ontwikkeling naar boven, omdat de mutaties, die daartoe leiden, in de regel een verlies van informatie in het genoom tot gevolg hebben.

Een typisch geval van een herschikking van de beschikbare informatie, evolutionair een stuk handiger dan het verliezen van opslagruimte voor meer informatie. En omdat er ook geen ruimte bij hoeft te komen :de meest efficiënte vorm van je aanpassen. Maar goed, de term ‘boven’ is ook wel iets te ruim geformuleerd in deze (naar mijn mening)

17Het hiaat (stilstand) in het fossielenverslag toont aan, dat geen nieuwe vormen en organen ontstaan en dat de basissoorten in wezen gedurende de gehele geschiedenis van de aarde onveranderd zijn gebleven.

Het hiaat in het fossielenslag toont aan, dat er miljoenen jaren geleden een catastrofale ramp heeft plaatsgevonden die bijna al het leven op de planeet vernietigde. Diezelfde ramp die veel christenen aangrijpen als ‘bewijs voor de zondvloed’ , die ramp. Nevermind dat het naar alle waarschijnlijkheid een meteoriet was. Deze is een uitstekende kandidaat.

18Opdat een levend wezen een fossiel kan worden, moet het snel met sedimenten overdekt en van de lucht afgesloten worden, omdat het anders bederft of verrot.

Dat klopt. Waar is het bewijs dat dit niet mogelijk is? In de bijbel? In jullie hoofd? (dan zit daar tenminste nog iets)..

19De overgangen (missing links) van vissen naar amfibieën, van amfibieën naar reptielen en van reptielen naar vogels en zoogdieren zijn ook na 150 jaar fossielenonderzoek niet gevonden.

Oeh op het eerste gezicht een sterk argument. Ik zou het persoonlijk op één gezet hebben, maar hey : wie ben ik? (en dan niet de filofische maar spreekwoordelijke versie van die gevleugelde woorden)
Maar : bij deze ontkracht. Oh nee : !!!! Belangrijk!!!!!

20De zogenaamde cambrische explosie (het gelijktijdig optreden van de meeste soorten) weerspreekt de theorie, dat de levende wezens gemeenschappelijke voorouders hebben.

Lees eerst eens wat die theorie daadwerkelijk stelt, lamstraal.

21Omdat door de natuurlijke erosie de continenten na 10 miljoen jaar tot op zeeniveau zouden zijn afgesleten, zouden zich op het vasteland geen steenlagen meer kunnen bevinden, die fossielen bevatten.

Vrolijke vrienden, waar is de bron én wetenschappelijke onderbouwing voor deze stelling? Wel eens over nagedacht waar ZAND vandaan komt?

22De grootte van verschillende rivierdelta’s toont aan, dat de rivieren hoogstens sinds enige duizenden jaren in de zee stromen, hetgeen een naar men zegt sinds miljarden jaren durend proces volstrekt weerspreekt.

Vergeet even de veschuiving van de continenten, het opstuwen van bergmassa’s en het bijbehorende veranderde verloop van rivieren. Aanschouw : de Grand canyon. Kenden jullie die nog niet?

23Bij de uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens in het jaar 1980 zijn geologische formaties ontstaan, die in hoge mate overeenstemmen met diegenen, die in een naar men zegt vele miljoenen jaren durend proces zouden zijn ontstaan.

Gestolde lava. Behoorlijk slijtvast spul. What the fuck people? Doe eens je best ofzo. En dit weerlegt evolutie omdat? (ik val in herhaling).

En wederom even tijd voor wat jolijt in visuele vorm :

24De eigenschappen van de sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, getuigen van korte en intensieve afzettingsprocessen.
Eén woord :

OLIE

25De laaggrenzen van geologische formaties vertonen in de regel geen of slechts in geringe mate oppervlakte-erosie, bioturbatie en humusvorming, hetgeen een hoge ouderdom van de lagen weerspreekt.

Dure woorden voor zo’n simpele geest. Een simpele, onbegrijpende geest. Er zijn andere, betere methodes om deze dingen te dateren.