Boos

De tweede man van het Vaticaan zegt dat de misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk te maken hebben met homoseksualiteit en niet met het celibaat.Kardinaal en staatssecretaris Bertone liet weten dat wetenschappelijk onderzoek dat heeft uitgewezen.

“Veel psychiaters en psychologen hebben aangetoond dat er geen relatie bestaat tussen het celibaat en pedofilie, maar mij is verteld dat ander onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen homoseksualiteit en pedofilie”, zei hij.

Bertone deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan de Chileense stad Santiago. Daar werd met verbijstering gereageerd op zijn visie.

Goed, even een korte blik op wie meneer Bertone eigenlijk is binnen de Paapse organisatie structuur :
Het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel is tegenwoordig het belangrijkste centrale orgaan van de Romeinse Curie. Aan het hoofd staat de kardinaal-staatssecretaris, anno 2009 kardinaal Tarcisio Bertone. Deze functie wordt vaak vergeleken met die van eerste minister van een land, maar is het correcter deze te omschrijven als de coördinator van de verschillende curieorganen. De kardinaal-staatssecretaris is steeds een kardinaal.

Inderdaad niet zomaar een omhooggevallen priestertje dus. Dit is daadwerkelijk de tweede man achter de paus. Aangezien de paus de positie heeft van ‘ plaatsvervanger van jezus op aarde ‘ , hebben we hier daadwerkelijk te maken met de tweede in lijn als het gaat om de machts hiearchie binnen de rooms-katholieke kerk. De Wouter Bos van het vaticaan zogezegd 😉
Wat mij echt waanzinnig irriteert aan de uitspraken van dhr Bertone is het volgende :

* voor de zoveelste keer op rij neemt de RK kerk niet haar verantwoordelijkheid mbt het kindermisbruik door haar eigen priesters. De priesters die een vertrouwenspositie innemen binnen de kerkgemeenschap, de priesters die keer op keer de boodschap van het enige ware geloof, de woorden van de christus verspreiden binnen een geloofsgemeenschap. De priesters die, net als bijvoorbeeld leraren of leiders van een scoutinggroep, een duidelijke machtspositie hebben ten opzichte van de kinderen die ze misbruiken.
* voor de zoveelste keer op rij gebruikt iemand met een leidende positie binnen de kerk de tactiek van verdeel en heers. In plaats van te focussen op de verschrikkelijke daden die priesters van zijn gemeenschap (die dus ook onder ZIJN verantwoordelijkheid vallen) scherp te veroordelen en te zoeken naar oplossingen, gaat deze meneer met zijn vingertje wijzen. Let wel, hij zegt dat er ‘ bewijzen zijn ‘ dat het kindermisbruik niet te maken heeft met het celibaat maar met de seksuele geaardheid van de priesters.

Ik zal even een bron erbij halen van een ander groot man binnen de RK kerk, de heer J. Christus, zoon van God. Die had volgens een bepaalde bron een kleine 2000 jaar geleden het volgende te zeggen :
[Mattheus 7]

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

In mijn leken-visie zijn de uitspraken van dhr Berton niet helemaal conform de uitspraken van de CEO en oprichter van wat wij nu kennen als zijnde de Rk kerk.
En die onderzoeken dan? Ik bedoel, dat zo GROOT nieuws zijn. Niet alleen lijdt [sic] homoseksualiteit tot PEDOFILIE, het lijdt

[sic – sorry maar de RK kerk en lijden..]

tot misbruik! Uiteraard heeft dat helemaal niets te maken met een verplichte geheelonthouding met betrekking tot je seksualiteit. Het heeft te maken met het feit dat je seksuele voorkeur afwijkt van de norm! Nevermind dat heteroseksuelen zich jaar in jaar uit ook schuldig maken aan kindermisbruik in de meest gruwelijke vormen. Nee, het feit dat men HOMOSEKSUEEL!!!!!!!!! (sorry, ik laat mij even gaan..) zijn is van doorslaggevend belang bij deze priesters.
Laat ik mij eens even beroepen op mijn gezonde verstand om een afweging te maken hierin.
Aan de ene kant staat een man die al meer dan 30 jaar geen enkele uiting heeft kunnen geven aan zijn seksualiteit. De wil is sterk, maar het vlees is zwak (see what I did there?) , en hij vergrijpt zich uiteindelijk aan een slachtoffer dat toevalligerwijze beschikbaar is.
Aan de andere kant staat een homoseksuele man die al meer dan 30 jaar geen enkele uiting heeft kunnen geven aan zijn seksualiteit. De wil is sterk, maar het vlees is zwak (see what I did there?) , en hij vergrijpt zich uiteindelijk aan een slachtoffer dat toevalligerwijze beschikbaar is.

Hmm. Oh, maar, als die link tussen homoseksualiteit en kindermisbruik (dus ook een causale link tussen homoseksualiteit en pedofilie!) echt aanwezig is dan durf ik daar twee dingen uit af te leiden :

– Het misbruik van vrouwen binnen de RK kerk is significant lager dan dat onder mannen, gerelateerd aan de percentages van mannelijke en vrouwelijke kinderen uiteraard
– Er zijn op het internet verschillende, zorgvuldig gedocumenteerde, onderzoeken te vinden die deze stelling onderbouwen. En dan doel ik NIET op de Bijbel of nieuwsberichten die over deze kwestie gaan.

Stelling 1 levert helaas geen resultaten op die makkelijk te vinden zijn met behulp van the Almighty Google (huh?!), en stelling 2 helaas ook niet. Dat kan uiteraard te maken hebben met de politieke correctheid die momenteel ook het wetenschappelijke landschap steeds meer in zijn/haar greep lijkt te krijgen.
Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn : rechts-christelijk amerika had dergelijke onderzoeksresultaten allang op de frontpagina van iedere nieuwssite op aarde weten te krijgen. Als ze al zouden bestaan, die onderzoeksresultaten dus. Aan het bestaan van rechts-christelijke amerikanen kan ik helaas niet twijfelen.

Ik heb hier nog maar 1 ding aan toe te voegen :

http://www.southpark.nl/episodes/608 .

Embedding niet toegestaan 😉