Jaar in beeld

Geen woorden, maar beelden. Beelden die een narratief vormen zonderspecifieke details prijs te geven. Het zijn niet per definitie de mooiste of de beste foto’s van afgelopen jaar, maar ze vormen in ieder geval een coherent beeld van een jaar in beweging in de breedst mogelijke betekenis van dat woord.

Klik voor meer..