Electron Boy

Het universum lijkt noch goedaardig, noch vijandig te zijn, slechts onverschillig”   schreef Carl Sagan ooit.  Een stelling die ik persoonlijk onderschrijf, met een korte dankbetuiging aan het werk van Nietzsche in mijn achterhoofd. Deze filosofische geweldenaar ging er vanuit dat er geen intrinsiek Goed en Kwaad bestaan, alleen de persoonlijke Wil en Intentie om Goed of Kwaad te doen. Hiermee brengt hij de moraal van het goddelijke naar het menselijke vlak, en legt de verantwoordelijkheid voor de daden bij de mens zelf. Een dier kan geen goed of kwaad doen, net zo min als de natuur, het universum of een steen dat kunnen. Er is ook geen hogere instantie om rekenschap aan af te leggen, behalve je eigen innerlijke systeem van normen en waarden dat gebaseerd is op niet alleen je eigen overtuigingen, maar ook op die van je directe familie, je vrienden, de omgeving waar je in opgegroeid bent en de dominante cultuur waarin je je bevind.

Een dergelijk wereldbeeld draagt het gevaar van cynisme in zich mee; ook voor mij. De wetenschap dat alles waar je in kan of wil geloven ultiem bezien volstrekt zinloos en waardeloos is lijkt bijna op natuurlijke wijze te leiden tot een zwartgallige ‘ het maakt allemaal niets uit’ houding waar de volgelingen van bepaalde religieuze stromingen zo graag op hameren als ze de ‘ gevaren’  van het atheisme propaganderen. Niets is echter minder waar;de wetenschap dat alle daden, alle idealen precies zo belangrijk zijn als je ze zelf wil laten zijn draagt in mijn ogen juist een enorme individuele verantwoordelijkheid in zich mee. Er is immers geen hogere autoriteit waar je je veilig achter kan verschuilen, geen systeem van ‘ als dit ; dan dat’  regeltjes waar religieuze geschriften mee vol staan. In plaats daarvan is er de vrijheid van de keuze ,iedere keer opnieuw.… Lees gerust door