You are here

Inspiratie

Herdenking

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

 


Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt

Koos voor een verkeerd leger
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven

Geen weg meer terug
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan
Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief

Dirk Siebe kwam nooit meer thuis

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.

Auke de Leeuw - Foute keuze

Welkom in 2012, het jaar waarin de vrijheid waarvoor honderdduizenden gestorven zijn helaas blijkt in te houden dat het belangrijker is om een volstrekt achterhaald zwart-wit denken in stand te houden dan om een genuanceerd historisch beeld te schetsen. Welkom in 2012, waarin het Cidi mag bepalen wie er herdacht mag worden. Welkom in 2012, het jaar waarin actiecommitees die zich beroepen op huneigen identiteit het nodig vinden om de nationale dodenherdenking te misbruiken om hun eigen beperkte wereldvisie op wat 'goed' en 'slecht' zijn inhoud op te leggen aan de volledige Nederlandse bevolking. Er zijn honderdduizenden gestorven voor onze, voor mijn vrijheid. Onder andere de vrijheid om te gedenken wie ik wil. 67 jaar na het einde van W.O.II waait de ijzige wind van  de kleine geesten die zich wentelen in hun slachtofferrol nog altijd door Nederland. Norman Finkelstein is helaas nog altijd een roepende in de woestijn:

Levend en wel

 

“Our God Is Alive and Well. Sorry About Yours.”
Carl Sagan, 'Contact'

Neefje

 

Ik ben niet echt een familiemens, dit zal weinig mensen die mij persoonlijk kennen verbazen. Toch ontkom ook ik er niet aan om af en toe tijd door te brengen met de mensen met wie ik door een bloedband -maar niet veel meer- verbonden ben. Het is niet dat ik een hekel aan ze heb, verre van dat, het is eerder dat we zo weinig zaken gemeen hebben dat ik eigenlijk niet de tijd en moeite wil investeren in het onderhouden van een meer dan oppervlakkige band. Afgelopen Zondag vierde mijn moeder haar verjaardag, typisch zo'n gelegenheid waarbij je de rest van je familie nog eens tegen het lijf loopt.

Mijn oom  -de jongere broer van mijn moeder- is één van de weinigen binnen onze familie die er een min of meer normaal gezinsleven op na weet te houden. Nee, op mij na verder geen wildebrassen  binnen onze clan ; maar toch is hij samen met een zus van mijn vader de enige die redelijk voldoet aan het standaard huisje-boompje-beestjes ideaal dat veel mensen nog altijd schijnen na te streven. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen, twee meisjes en één jongen. Het is overigens raar om naar een 18 jarige jonge (bloedarrogante) dame te kijken en je te beseffen dat het al gewoon 18 jaar geleden is dat je haar over haar buikje kietelde en aan het lachen wist te krijgen, waarna ze een grote bah deed en ik haar luier kon verschonen. Tegenwoordig loopt ze op naaldhakken en volgt rijlessen...

De enige zoon van mijn oom is een wat aparte jongen. Behoorlijk (ontzettend) intelligent, maar sociaal wat 'moeilijk in de omgang' - zelfs voor de gemiddelde 14 jarige. Voor hem heb ik altijd een groot zwak gehad, juist omdat hij erg stil en teruggetrokken is. Pepper lijkt ook iets bijzonders met hem te hebben, hij heeft regulier gesproken een schurfthekel aan (kleine) kinderen maar mijn neefje mocht hem al vanaf het begin gewoon knuffelen en aaien terwijl mijn nichtjes een opgetrokken lip en diepe keelgrom kregen als ze te dicht bij meneer kwamen.  Als klein jongetjezat hij vaker bij mij op schoot als ik op mijn Nintendo DS of PsP zat te gamen, doodstil maar onderwijl geconcentreerd volgend wat er op het scherm gebeurde. Dat kleine jochie is inmiddels dus ook al weer 14, en staat op het punt om zijn profielkeuze te moeten gaan maken op school. Toen hij Zondag binnenkwam en naast mij op de bank neerplofte glommen zijn ogen van ingehouden pret..

"Mag ik je wat vragen?" 'Dat doe je nu al' antwoordde ik. Hij viel even stil en keek in verwarring strak voor en nietsziend voor hem uit. Inwendig gaf ik mijzelf even een schop voor mijn flauwe opmerking. "Ik wil je echt wat vragen!" was zijn tweede poging. Ik kon een glimlach niet onderdrukken en knikte hem welwillend toe. "Ga je gang.."

"Nou kijk, ik weet wat ik later wil gaan doen. Ik wil robots gaan programmeren, maar nu moet ik op school mijn studieprofiel gaan kiezen en ik weet niet precies wat ik nodig heb om dat te kunnen gaan doen! Kan je mij daar bij helpen?" Peinzend keek ik hem aan. "Robots programmeren he? Bedoel je van die grote bewegende dingen of wil je iets met  kunstmatige intelligentie gaan doen?" Hij begon te lachen. "Kunstmatige intelligentie natuurlijk, die stomme robots zijn helemaal niet leuk!" Dit kwam hem op een bestraffende blik van mijn tante te staan. Mijn tante is een conservatieve Indonesische vrouw, die na 20 jaar met een Nederlander getrouwd te zijn nog altijd maar matig Nederlands verstaat en spreekt. Ik heb haar nooit echt gemogen, en zij mij ook niet. Haar blik was streng als altijd, en ze voegde hem in het Indonesisch wat (naar ik aan neem) vermanende woorden toe. Mijn neefje staarde weer even in het niets en keek mij toen weer aan. "Iedereen vind dat ik meer met normale robots moet gaan doen, iets technisch. Daar heb ik echt helemaal geen zin in, KI lijkt mij veel interessanter om te doen. Heb je een idee wat ik daar voor nodig heb?"

"Om te beginnen : wiskunde en engels. Natuurkunde en biologie zijn ook echt onzettend handig. Als je de kans krijgt zou ik ook nog scheikunde erbij nemen, maar Wiskunde en Engels zijn echt heel belangrijk.  Misschien eens voorzichtig iets voor Android of Apple proberen te maken, daar hoef je niet echt voor te kunnen programmeren. Probeer eens Pacman na te maken, of Snake. Installeer Linux op je pc, en leer hoe je goed kan werken met de commandline. Speel met je pc, ga dingen uitproberen. Ga spelletjes spelen, en probeer uit te vinden wat voor een patronen je tegenstanders gebruiken . Maak daar een schema van, en probeer een manier uit te vinden om dat op een logische manier werkend te krijgen. Bouw webpagina's , eerst met HTML en dan met Php. En als ik jou was zou ik heel, heel erg veel gaan lezen. Lees alle robot boeken van Asimov, lees bladerunner van Philip K. Dick , en probeer Gödel Escher Bach eens door te komen. Ik heb ze allemaal voor je als je wil. Oh, en schaken. Kan je schaken? Zo niet : probeer het eens. Daarvan leer je op een bepaalde manier denken die je heel erg van pas gaat komen als je echt iets met KI wil gaan doen later.:"

Hij begon hardop te lachen. "Weet je dat jij de eerste volwassene bent die OOIT tegen mij gezegd heeft dat ik vooral veel moet gaan lezen en spelletjes moet gaan spelen? Iedereen is alleen maar bezig over school en een goede baan vinden. Ze vinden dat ik later beter werktuigbouwkunde ofzo kan gaan doen, maar dat wil ik helemaal niet!"

Oei. Ik wist dat mijn oom en tante (eigenlijk volgens mij iedereen die binnen gehoorsafstand aanwezig was) het niet zouden gaan waarderen, maar ik moest het toch kwijt. Ik steek mijn mening nooit onder stoelen of banken, en dit was niet het moment om daar mee te beginnen. "Ik denk daar om eerlijk te zijn iets anders over. Ik denk, dat als je echt goed bent in wat je doet, en als je het vooral ECHT heel erg leuk vind wat je doet, dat je dan vanzelf kansen zal tegenkomen die je vooruit helpen. Doe vooral je best op school, dat gaat dingen echt een stuk makkelijker maken. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat je iets gaat doen waar je helemaal in kan opgaan, zodat je straks van je hobby je werk kan maken. Als jij denkt dat je iets met KI wil gaan doen omdat dat je blij maakt, dan moet je dat gaan doen. Als je straks klaar bent met studeren kan je nog meer dan 40 jaar lang datgene gaan doen waar je voor hebt moeten leren al die jaren. Geloof me, 40 jaar is VERDOMDE lang. Geld is handig, en in sommige opzichten echt heel erg belangrijk. Maar iets doen waar je goed in bent EN waar je zelf plezier weet uit te halen is meer waard dan ieder salarisstrookje dat je ooit zal verdienen. "

Ik hoorde het geluidje van ongenoegen dat mij tante maakte en ik keek mijn neefje aan met een brede lach. "En als je wil kan ik je wel wat meer leren over KI. Ik heb er boeken genoeg over staan thuis, en je mag ze allemaal lenen."

Hier werd ik onderbroken door mijn tante die mijn neefje iets toesnauwde in het Indonesisch, en even later stond hij op en ging hij bij mijn zwager zitten. Deze begon een lange, saaie preek over het belang van een goede opleiding en toekomstperspectieven en vakkenpakketten en (blablabla)..Na een minuut of tien ontmoeten mijn ogen die van mijn neefje, en ik gaf hem een knipoog.

Hij lachte en gaf mij een knipoog terug.

Guy Fawkes, V for Vendetta en meer

 

 

Vandaag is de 406e sterfdag  van Guy Fawkes. Veel mensen kennen alleen de inmiddels beroemde/beruchte maskers waar de leden van Anonymous zich zo graag achter verschuilen, een enkeling herinnert zich misschien nog de film 'V for Vendetta'. Het is niet geheel toevallig dat Anonymous voor het Fawkes masker als symbool gekozen heeft, en dat heeft zowel te maken met de historische figuur Fawkes als die (overigens erg interessante!) film.

Eerst even een korte geschiedenisles met betrekking tot Guy Fawkes :

 

Guy Fawkes, ook wel Guido Fawkes, (York, 13 april 1570 – Londen, 31 januari 1606) was een Engels militair. Hij is bekend geworden wegens zijn rol in de samenzwering om koning Jacobus I te vermoorden.  Fawkes werd geboren in York, waar hij gedoopt werd in de kerk van St. Michael-le-Belfry en waar hij naar school ging. Hij diende verschillende jaren als soldaat, waarbij hij ervaring met explosieven opdeed. Fawkes diende onder de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en hielp onder andere om Calais in te nemen.

( Bron : Wikipedia)

Fawkes werd veroordeeld tot de doodstraf wegens hoogverraad omdat hij op 5 November 1605 in de kelder van het Britse Hogerhuis betrapt werd terwijl hij in het bezit was van buskruit, lonten en lucifers. Toen hem vlak voor de uitvoer van het vonnis gevraagd werd waarom hij de Koning wilde vermoorden zei hij volgens de overlevering alleen maar dat hij dit deed omdat 'hij de Paus wilde helpen'. De paus had de toenmalige Engelse koning geëxcommuniceerd vanwege de afscheiding van de Anglicaanse kerk van de Roomse moederkerk. De voornaamste redenen voor deze afscheiding waren dat binnen de Anglicaanse kerk het mogelijk was om te scheiden en te hertrouwen (dit was nodig om een troonopvolger te verwekken voor koning Hendrik VIII), daarnaast is binnen de Anglicaanse kerk de Paus niet langer erkend als het hoofd van de Kerk maar wordt de Engelse Koning gezien als de plaatsvervanger van God op aarde. Dit viel uiteraard niet heel erg goed binnen de RK geloofsgemeenschap.

In Engeland heeft bovenstaand verhaal geleid tot een jaarlijkse herdenking van 'het buskruitverraad' (ook bekend als Guy Fawkes day) , waarbij elk jaar op 5 November poppen worden verbrand die Guy Fawkes voorstellen. Tot op de dag van vandaag vind er op die dag ook een symbolische inspectie van de kelders van het Britse Hogerhuis plaats.

De historische figuur Fawkes was dus, afhankelijk van je zienswijze/vooringenomen standpunt, een terrorist of een vrijheidsstrijder. De link met Anonymous is dus niet zo heel erg vergezocht.

Echter:

In 2005 kwam de film "V for Vendetta" uit, geregisseerd door de broertjes Wachowski ( o.a. the Matrix). Deze film was op zijn beurt weer gebaseerd op de gelijknamige Comic van Alan Moore en David Lloyd. In de film wordt de hoofdrol vervult door een mysterieus karakter ( " V " ) waarvan de identiteit verborgen blijft. Hij verschuilt zich ook achter het welbekende Guy Fawkes masker, en als je het plot van de film volgt wordt de rode draad die rechtstreeks via de historische figuur Fawkes,  'V for Vendetta' en Anonymous loopt vanzelf zichtbaar.

In de dystopische wereld van V for Vendetta zijn de VS volledig van het wereldtoneel gevaagd door een biologisch wapen van eigen hand. Het Britse rijk stort hierdoor grotendeels in en een Orwelliaanse regering komt aan de macht. V vervult de rol van een moderne Che Guevara, een verzetsstrijder die iedere kans grijpt om de nieuwe overheersers een hak te zetten en zijn uiterste best doet om de grote massa bewust te maken van de situatie waarin het land verkeerd. Ik zal het plot verder niet verklappen, maar op het einde zit een sleutelscene die in de context van dit verhaal en Anonymous erg belangrijk is en tot de verbeelding spreekt 

 

( NIET LEZEN ALS JE GEEN SPOILERS OVER DE FILM WIL!! ):

Wanneer 5 november nadert veroorzaken diverse acties van V chaos in Groot-Brittannië en onder de bevolking groeit meer vijandigheid tegenover Norsefire. Hij stuurt minstens 100.000 Guy Fawkes-maskers naar de mensen. Aan de vooravond van 5 november bezoekt Evey V, zoals ze beloofd had. Hij laat haar een trein zien die hij heeft gevuld met explosieven in de verlaten Londense metro om het Parlement te vernietigen. Hij laat het aan Evey over het te gebruiken, omdat hij vindt dat hij niet geschikt is om de beslissing zelf the nemen.  [.....]

Duizenden Londenaren marcheren, terwijl ze Guy Fawkes-maskers dragen, anoniem en ongewapend naar het Parlement om het evenement te bekijken. Omdat Sutler en Creedy dood zijn, zijn ze niet in staat om orders te geven aan de militairen die op straat recht tegenover de burgerlijke opstand staan. Iedereen ziet, net als Evey en Finch, hoe het parlement vernietigd wordt, waarmee V een Vikingbegrafenis krijgt. Het volk loopt vervolgens dwars door de grote groep van militairen heen, waarmee het volk de macht terug heeft en de film eindigt.

En dit, precies dit, is waarom Anonymous jaren geleden al heeft gekozen voor het Guy Fawkes masker. En waarom het perfect is voor het idee achter Anonymous, het idee dat Anonymous is.

Daarom gedenk ik vandaag Guy Fawkes, terrorist en vrijheidsstrijder.

People shouldn’t be afraid of their government, the government should be afraid of its people.”
( 'V' )

Het spiegelend evenbeeld

 

 

Wat is leven? Ogen die elkaar niet zien,
hout op hout de woede van het lichaam,
draaiend in het cirucusspel van heden.

Het is een straatnaam aan een huis,
de ogen rode tekens aan een voorhoofd,
terend op de gedachte aan gisteren:

'Ik loop in zoveel duisternis
dat ik blind ben van vragen.
's Nachts de koele mist van de liefde
bij dag de godsdienst van het ademhalen'.

Terend op een wanhoop die morgen is:
alleen met anderen die alleen zijn,
samen met de eigen stem, die niet klinkt
in een wankel en vermoeid bestaan
waar geen geluid meer doordringt.

En ik die dit leven niet ken
ik, een toerist in eigen land,
vreemde voeding in mijn cellen,
vreemde rook in mijn mond.

Ik loop langs alle wegen die mij dragen
en vraag, maar kan niet meer vragen,
Geef mij het einde, zodat ik mijzelf herken.

Simon Vinkenoog - 'Spiegelend evenbeeld' ; uit ' Spiegelschrift' (1962)

 

Einde

" And in the end, the love you take is equal to the love you make "

The Beatles, ' The End'

 

 

 

Verandering

Nog niet helemaal klaar, maar meer dan goed genoeg om live te zetten. Ik was echt helemaal klaar met dat zwart rood :) Nog wat content resizen en wat kleine puntjes op de i en Golzuam.com versie 3.0 is klaar.

 

Bill Hicks - another dead hero

 

Vandaag is de 17e sterfdag van Bill Hicks, een held.

Moed

En weer een dode en honderden mensen opgepakt. Vergeet niet dat we met dit regime van doen hebben :

 

 

(Dit is het 'parlement' van Iran dat schreeuwt voor de executie van Moussavi en Karroubi , de gearresteerde oppositieleiders.)

Een leger

 

stand up
you've got to manage
i won't sympathize
anymore

and if you complain once more
you'll meet an army of me

you're allright
there's nothing wrong
self-sufficience please!
and get to work

and if you complain once more
you'll meet an army of me

you're on your own now
we won't save you
your rescue-squad
is too exhausted

and if you complain once more
you'll meet an army of me

Bjork - Army of me

Pages

Powered by Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer